Missie en visie van Meesterbakker Roodenrijs
Meesterbakker Roodenrijs is een dynamisch bedrijf. Enerzijds modern, anderzijds ambachtelijk. Juist deze combinatie maakt het zo bijzonder. 

Missie van Meesterbakker Roodenrijs

Meesterbakker Roodenrijs is sinds 1885 een bakkerij die met liefde en passie brood- en banketproducten maakt. Een familiebedrijf, waar vanaf het begin af aan hard gewerkt wordt, met inzet en plezier. Dit familiegevoel is altijd gebleven en willen we ook vasthouden. Medewerkers van nu werken en leren in deze zelfverkozen familie. Onze belangrijkste stakeholders zijn onze klanten, waaronder wij consumenten en bedrijven verstaan, onze medewerkers en onze leveranciers.
Meesterbakker Roodenrijs heeft als doel mensen een omgeving te bieden waarin zij zich thuis voelen, op hun gemak zijn. Voor onze werknemers, klanten en leveranciers. De bakkerij als sociaal betrokken ontmoetingsplaats van de samenleving. De primaire functie van onze organisatie is het vervaardigen en verkopen van kwalitatief hoogstaande producten, die een gezonde winstbijdrage leveren, waarbij we oog hebben voor mens, milieu en omgeving.
We kijken vooruit waarbij we voortdurend trends en ontwikkelingen in de gaten houden.

Visie van Meesterbakker Roodenrijs

Meesterbakker Roodenrijs wil een organisatie zijn waarvan onze stakeholders een glimlach van op het gezicht krijgen. Door onze betrokkenheid bij onze stakeholders, houden we rekening met een ieders dromen en wensen, mogelijkheden en talenten. We denken mee en werken samen met hen aan de beste oplossingen. Medewerkers moeten met plezier bij Meesterbakker Roodenrijs werken. Met passie voor het vak en mogelijkheden voor persoonlijke talenten en ontwikkelingen. Betrokkenheid, vakmanschap en kwaliteit moet een bindende factor zijn. We werken efficiënt en investeren in vakmanschap, waardoor we ons bestaansrecht kunnen behouden. Opdat we over 125 jaar nog steeds bestaan. We werken met oog voor mens, milieu en omgeving.
Meesterbakker Roodenrijs maakt lekkere producten die kwaliteit en ambacht uitstralen. We willen in meerdere opzichten een waardevol product maken. Waarde van het product zelf, maar ook de waarde die het met zich meebrengt. Samen zijn, genieten en delen horen daarbij.
Naast het verstrekken van brood en banket willen we ook een sociale functie vervullen, door mogelijkheden te creëren voor onze sociale omgeving, mogelijkheden waarbij de gemeenschap gebaat is. We willen midden in de samenleving staan en werken niet alleen vóór maar ook graag mét onze sociale omgeving.

Het toekomstperspectief van Meesterbakker Roodenrijs zal zich toespitsen op de consumentenmarkt. In de 'business-to-business' markt blijven we alleen actief als dat mogelijk is op de manier waarop wij dat willen, zonder concessies te doen aan kwaliteit of prijs.
Onze lange termijn ambities liggen in een uitbouw van de omzet in de bestaande winkels en het uitbreiden van het winkelaantal op locaties waarbij wij van toegevoegde waarde zijn op de winkelstraat en vice versa.
De werkomgeving en de winkels van Meesterbakker Roodenrijs zorgen door de inrichting en sfeer voor een goed gevoel. We voelen ons gastheer en stralen dat ook uit.
Wij werken in de regio Westland - Haaglanden. In het 128 jarig bestaan van ons bedrijf hebben hier we een vaste plaats ingenomen in de samenleving, voor onze klanten, branchegenoten en onze medewerkers.